Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Älvkarleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boda 1338 12,9% 33,7% 30,4% 22,9% 7,5% 51,7% 48,3%   0,7%
Gårdskär 490 8,8% 24,9% 34,9% 31,4% 3,1% 52,9% 47,1%   1,2%
Harnäs 532 15,4% 38,2% 30,8% 15,6% 5,8% 52,8% 47,2%   3,2%
Jungfruholmen 1394 18,6% 29,7% 24,3% 27,4% 8,4% 51,0% 49,0%   1,1%
Marma 353 14,2% 28,3% 29,5% 28,0% 6,8% 51,3% 48,7%   0,3%
Skutskärs Centrum 1190 16,7% 24,8% 21,6% 36,9% 7,8% 44,7% 55,3%   0,6%
Älvkarleö Bruk 388 14,2% 35,6% 29,9% 20,4% 6,2% 54,9% 45,1%   1,5%
Östanån 1345 14,8% 34,0% 25,5% 25,7% 7,7% 48,4% 51,6%   0,4%
Älvkarleby kommun 7030 15,1% 31,0% 27,0% 26,9% 7,2% 50,1% 49,9% 1,0%

http://www.val.se