Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Uppsala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Uppsala Mellersta 49651 31,6% 29,6% 19,7% 19,0% 6,5% 47,5% 52,5%   3,1%
Uppsala Västra 49400 24,4% 33,9% 23,5% 18,2% 9,3% 49,0% 51,0%   2,8%
Uppsala Östra 50265 20,0% 35,2% 24,3% 20,5% 7,6% 48,4% 51,6%   1,8%
Uppsala 149316 25,3% 32,9% 22,5% 19,3% 7,8% 48,3% 51,7% 2,6%

http://www.val.se