Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östhammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alunda tätort 1637 18,5% 32,1% 24,4% 25,0% 8,2% 49,0% 51,0%   0,7%
Alunda-Ekeby 1553 17,8% 30,7% 31,7% 19,8% 8,2% 52,5% 47,5%   0,6%
Ed 1143 13,6% 29,4% 30,3% 26,7% 6,9% 52,3% 47,7%   1,0%
Gimo, Hökhuvud-Vattensta 1255 13,9% 30,7% 27,8% 27,6% 7,7% 51,6% 48,4%   0,6%
Gimo Västra 1287 20,9% 27,6% 23,6% 27,9% 8,5% 50,6% 49,4%   1,6%
Gräsö 619 9,2% 25,0% 30,9% 34,9% 4,8% 55,3% 44,7%   1,3%
Hargshamn 676 12,1% 22,8% 33,6% 31,5% 5,9% 54,4% 45,6%   0,9%
Kristinelund 1497 19,2% 32,2% 27,4% 21,2% 7,4% 49,4% 50,6%   1,1%
Norrskedika-Valö-Forsmark 1147 14,1% 27,8% 31,0% 27,0% 7,1% 54,6% 45,4%   0,6%
Söderön 525 13,7% 20,0% 37,7% 28,6% 5,9% 53,9% 46,1%   2,1%
Öregrund 1588 13,7% 25,8% 26,0% 34,5% 7,1% 51,1% 48,9%   0,8%
Österbybruk, Dannemora-Film 1511 17,3% 31,0% 25,9% 25,7% 8,3% 51,5% 48,5%   0,8%
Österbybruk-Morkarla 1255 19,0% 30,1% 23,5% 27,3% 8,4% 53,0% 47,0%   0,6%
Östhammars centrum 1126 15,9% 21,0% 21,0% 42,1% 5,3% 43,3% 56,7%   1,2%
Östhammars kommun 16819 16,3% 28,5% 27,4% 27,9% 7,4% 51,2% 48,8% 0,9%

http://www.val.se