Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Linköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linköping Nordost 39700 19,5% 34,3% 22,4% 23,8% 7,0% 49,5% 50,5%   1,7%
Linköping Nordväst 36162 29,2% 30,3% 20,5% 20,0% 9,9% 51,3% 48,7%   2,2%
Linköping Sydväst 35151 24,9% 32,8% 21,7% 20,6% 8,1% 50,0% 50,0%   1,7%
Linköping 111013 24,4% 32,5% 21,5% 21,5% 8,3% 50,2% 49,8% 1,9%

http://www.val.se