Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Jönköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jönköpings kommun Valkrets Syd 32838 22,0% 33,5% 22,4% 22,1% 8,0% 49,0% 51,0%   1,7%
Jönköpings kommun Valkrets Väst 33221 24,3% 31,3% 21,0% 23,4% 7,8% 48,0% 52,0%   1,6%
Jönköpings kommun Valkrets Öst 31287 19,1% 32,3% 23,5% 25,1% 7,8% 48,9% 51,1%   1,4%
Jönköping 97346 21,9% 32,4% 22,3% 23,5% 7,9% 48,6% 51,4% 1,6%

http://www.val.se