Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Värnamo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo centralort 15617 18,4% 33,4% 22,8% 25,3% 7,2% 48,3% 51,7%   1,4%
Värnamo övriga orter 9380 16,1% 30,6% 27,8% 25,5% 7,6% 50,7% 49,3%   1,1%
Värnamo 24997 17,6% 32,3% 24,7% 25,4% 7,3% 49,2% 50,8% 1,3%

http://www.val.se