Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mönsterås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blomstermåla 1490 16,0% 31,5% 25,2% 27,2% 7,3% 51,5% 48,5%   0,7%
Fliseryd 1091 15,5% 30,3% 29,0% 25,2% 6,8% 50,8% 49,2%   1,0%
Mönsterås Centrum N 806 20,6% 24,4% 23,1% 31,9% 7,3% 45,9% 54,1%   1,5%
Mönsterås Centrum S 1137 16,8% 21,3% 21,8% 40,1% 6,2% 45,6% 54,4%   1,4%
Mönsterås Landsbygd N 1182 15,7% 32,1% 30,0% 22,1% 7,8% 51,9% 48,1%   0,4%
Mönsterås Landsbygd S 1006 14,6% 26,8% 25,1% 33,4% 7,0% 47,6% 52,4%   0,8%
Mönsterås Ljungnäs 1016 12,2% 29,3% 33,3% 25,2% 5,4% 52,0% 48,0%   1,1%
Timmernabben 1196 15,8% 30,3% 27,6% 26,3% 7,8% 49,8% 50,2%   1,0%
Ålem 1402 15,7% 29,6% 25,0% 29,7% 7,1% 50,9% 49,1%   0,9%
Mönsterås 10326 15,8% 28,7% 26,7% 28,8% 7,0% 49,8% 50,2% 0,9%

http://www.val.se