Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Svalöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billeberga 1057 16,6% 38,7% 25,9% 18,8% 8,0% 51,8% 48,2%   1,0%
Konga - Ask 598 14,5% 34,1% 30,4% 20,9% 8,2% 51,7% 48,3%   2,3%
Kågeröd - Stenestad 1671 16,4% 33,7% 25,8% 24,1% 7,4% 51,4% 48,6%   1,3%
Röstånga 735 15,2% 33,9% 25,3% 25,6% 6,1% 47,8% 52,2%   2,4%
Svalöv Norra 1511 19,5% 35,9% 17,9% 26,7% 8,1% 50,4% 49,6%   1,0%
Svalöv Södra 1703 15,4% 32,1% 27,0% 25,5% 6,8% 50,8% 49,2%   1,9%
Teckomatorp - Norrvidinge 1731 17,3% 36,8% 23,5% 22,5% 6,6% 51,8% 48,2%   0,8%
Tågarp 673 18,4% 36,0% 25,4% 20,2% 7,4% 52,6% 47,4%   2,1%
Svalöv 9679 16,8% 35,1% 24,6% 23,5% 7,3% 51,1% 48,9% 1,4%

http://www.val.se