Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bjuv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billesholm 1 1319 20,8% 32,2% 20,8% 26,1% 7,7% 47,2% 52,8%   2,1%
Billesholm 2 1439 14,0% 38,5% 28,6% 18,9% 7,5% 52,1% 47,9%   0,8%
Bjuv 1 1213 13,4% 34,5% 26,4% 25,6% 7,3% 50,9% 49,1%   1,3%
Bjuv 2 1383 14,8% 33,7% 26,9% 24,6% 7,2% 51,1% 48,9%   1,7%
Bjuv 3 1350 18,5% 36,5% 24,6% 20,4% 8,6% 47,7% 52,3%   0,8%
Bjuv 4 1172 20,6% 26,3% 21,8% 31,3% 7,8% 48,9% 51,1%   3,2%
Ekeby 1 1401 14,5% 37,0% 23,7% 24,8% 5,9% 49,5% 50,5%   1,3%
Ekeby 2 1186 20,2% 37,0% 22,9% 19,9% 7,5% 51,6% 48,4%   1,2%
Bjuv 10463 17,0% 34,6% 24,6% 23,8% 7,4% 49,9% 50,1% 1,5%

http://www.val.se