Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lunds Västra 40635 31,2% 30,1% 21,3% 17,4% 8,2% 49,1% 50,9%   3,7%
Lunds Östra 42685 25,5% 31,8% 22,5% 20,3% 8,2% 49,1% 50,9%   3,7%
Lund 83320 28,2% 31,0% 21,9% 18,9% 8,2% 49,1% 50,9% 3,7%

http://www.val.se