Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Helsingborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Helsingborg Mellersta 31415 23,4% 32,3% 21,9% 22,4% 7,5% 47,6% 52,4%   3,3%
Helsingborg Norra 35733 18,0% 33,9% 23,6% 24,5% 6,1% 47,3% 52,7%   3,4%
Helsingborg Södra 31028 16,6% 34,4% 25,0% 24,0% 7,0% 49,1% 50,9%   2,3%
Helsingborg 98176 19,3% 33,5% 23,5% 23,7% 6,8% 48,0% 52,0% 3,0%

http://www.val.se