Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tanum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bullaren 1148 14,1% 27,9% 26,8% 31,2% 7,6% 52,5% 47,5%   1,1%
Fjällbacka 1191 15,3% 22,3% 29,5% 33,0% 6,7% 48,4% 51,6%   2,5%
Grebbestad 1859 16,4% 28,3% 28,6% 26,7% 6,3% 49,9% 50,1%   2,7%
Hamburgsund 1531 12,0% 25,3% 28,6% 34,2% 6,5% 50,0% 50,0%   1,8%
Kville-Rabbalshede 1216 16,3% 30,8% 26,2% 26,7% 7,9% 51,2% 48,8%   1,3%
Tanum-Lur 1183 13,4% 30,9% 26,2% 29,5% 6,4% 52,6% 47,4%   2,5%
Tanumshede 1626 19,4% 28,4% 24,7% 27,6% 8,0% 48,3% 51,7%   0,9%
Tanum 9754 15,4% 27,7% 27,3% 29,7% 7,0% 50,3% 49,7% 1,9%

http://www.val.se