Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vårgårda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Algutstorp-Landa 835 17,6% 34,1% 26,2% 22,0% 7,3% 51,7% 48,3%   0,7%
Hol M Fl. Förs 1112 15,8% 34,1% 30,5% 19,6% 6,9% 51,9% 48,1%   0,7%
Kullings-Skövde 1 1128 15,6% 34,2% 30,6% 19,6% 8,3% 51,6% 48,4%   0,9%
Kullings-Skövde 2 1450 21,4% 28,9% 20,6% 29,0% 7,2% 47,4% 52,6%   1,6%
Kullings-Skövde 3 1245 20,3% 30,5% 21,2% 28,0% 9,7% 47,5% 52,5%   0,7%
Lena M. Fl. Förs 1208 17,0% 38,1% 26,5% 18,5% 8,5% 51,8% 48,2%   1,1%
Nårunga-Ornunga 1306 16,9% 31,8% 29,3% 22,0% 8,4% 50,8% 49,2%   0,7%
Vårgårda 8284 18,0% 32,9% 26,2% 23,0% 8,1% 50,2% 49,8% 0,9%

http://www.val.se