Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Herrljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gäsene Östra 1091 16,1% 31,5% 27,8% 24,6% 7,1% 53,0% 47,0%   0,4%
Herrljunga Centrum 1730 21,2% 27,9% 21,6% 29,4% 7,7% 47,8% 52,2%   1,0%
Herrljunga Västra 1409 15,3% 32,9% 27,3% 24,6% 7,9% 52,7% 47,3%   1,2%
Herrljunga Östra 1278 15,1% 29,2% 29,8% 25,9% 6,9% 50,9% 49,1%   1,3%
Ljung 1711 18,7% 30,0% 25,8% 25,4% 7,3% 52,0% 48,0%   0,6%
Herrljunga 7219 17,6% 30,2% 26,1% 26,2% 7,4% 51,1% 48,9% 0,9%

http://www.val.se