Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Götene

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forshem-Österplana 1718 13,6% 30,5% 28,6% 27,3% 5,8% 50,4% 49,6%   0,9%
Götene 1 911 18,0% 29,9% 23,7% 28,4% 6,9% 49,5% 50,5%   1,0%
Götene 2 1388 17,6% 23,7% 21,9% 36,8% 6,6% 47,4% 52,6%   0,4%
Götene tredje och Holmestad 1428 16,6% 28,4% 30,0% 24,9% 6,8% 52,0% 48,0%   0,6%
Källbyorten 1587 17,0% 37,6% 27,4% 18,0% 8,3% 50,7% 49,3%   1,2%
Lundsbrunnsorten 1431 16,4% 32,4% 26,3% 25,0% 8,2% 51,6% 48,4%   0,9%
Sil-Husaby 1690 13,0% 33,0% 32,2% 21,8% 7,4% 52,1% 47,9%   1,4%
Götene 10153 15,8% 31,0% 27,5% 25,7% 7,2% 50,6% 49,4% 0,9%

http://www.val.se