Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungälv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 1 14620 19,8% 31,7% 22,9% 25,6% 8,0% 47,8% 52,2%   1,5%
Kungälv 2 16929 15,5% 37,1% 24,9% 22,5% 7,4% 50,8% 49,2%   1,6%
Kungälv 31549 17,5% 34,6% 23,9% 23,9% 7,7% 49,4% 50,6% 1,6%

http://www.val.se