Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Strömstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum nord 1688 16,5% 27,5% 23,2% 32,9% 6,5% 46,2% 53,8%   5,0%
Centrum syd 1356 19,8% 29,9% 23,5% 26,9% 8,3% 49,5% 50,5%   2,4%
Koster 335 10,1% 16,7% 34,6% 38,5% 4,8% 50,1% 49,9%   3,9%
Seläter-Hällestrand-Bojar 1229 19,6% 39,2% 25,5% 15,6% 9,1% 51,6% 48,4%   3,3%
Skee-Strömstad östra 1380 16,9% 30,8% 26,1% 26,2% 7,3% 54,3% 45,7%   3,8%
Strömstad norra 577 12,7% 25,3% 29,1% 32,9% 4,0% 52,9% 47,1%   6,2%
Strömstad södra 1287 19,6% 32,6% 22,5% 25,4% 8,7% 47,5% 52,5%   2,7%
Tjärnö 558 14,0% 25,6% 25,6% 34,8% 7,5% 49,5% 50,5%   2,3%
Strömstad 8410 17,3% 30,2% 25,0% 27,5% 7,5% 49,9% 50,1% 3,6%

http://www.val.se