Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hjo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 1 1476 17,8% 28,9% 30,4% 22,9% 7,3% 48,4% 51,6%   1,9%
Hjo 2 1381 12,2% 32,2% 26,6% 29,0% 5,9% 50,4% 49,6%   0,9%
Hjo 3 1346 15,9% 29,6% 25,4% 29,1% 7,6% 47,2% 52,8%   0,6%
Hjo 4 1442 16,5% 25,1% 20,2% 38,1% 6,2% 48,1% 51,9%   0,5%
Hjo 5 679 16,9% 29,7% 30,3% 23,0% 8,1% 50,2% 49,8%   1,0%
Hjo 6 682 15,8% 34,8% 31,4% 18,0% 6,2% 52,9% 47,1%   1,2%
Hjo 7006 15,8% 29,5% 26,7% 28,0% 6,8% 49,1% 50,9% 1,0%

http://www.val.se