Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Torsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Likenäs 650 13,7% 23,4% 29,2% 33,7% 6,9% 51,4% 48,6%   1,4%
Oleby 1040 17,6% 32,7% 26,7% 23,0% 8,6% 51,9% 48,1%   1,9%
Stöllet 926 13,2% 21,5% 26,6% 38,8% 6,5% 51,4% 48,6%   1,0%
Svenneby 1412 21,5% 28,7% 29,1% 20,7% 9,1% 51,3% 48,7%   1,7%
Sysslebäck 1092 12,5% 22,5% 24,5% 40,5% 4,9% 53,1% 46,9%   3,2%
Torsby Norra 1761 17,1% 29,0% 24,9% 29,1% 7,1% 50,7% 49,3%   1,1%
Torsby Södra 1286 13,4% 26,3% 21,7% 38,6% 4,4% 44,0% 56,0%   1,4%
Vitsand 734 11,0% 26,2% 27,0% 35,8% 4,9% 54,0% 46,0%   1,8%
Östmark 963 15,9% 23,4% 25,1% 35,6% 6,1% 52,0% 48,0%   1,5%
Torsby 9864 15,6% 26,4% 25,9% 32,1% 6,6% 50,8% 49,2% 1,6%

http://www.val.se