Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Degerfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bossåsen 756 16,3% 38,1% 27,2% 18,4% 8,5% 51,1% 48,9%   0,8%
Bruket 1094 16,0% 32,6% 27,7% 23,7% 8,6% 51,3% 48,7%   1,0%
Jannelund 1291 10,8% 20,8% 20,4% 47,9% 4,6% 44,7% 55,3%   2,0%
Stora Valla 1280 14,8% 27,0% 26,4% 31,8% 6,8% 50,3% 49,7%   1,0%
Strömtorp 1901 12,8% 32,7% 28,7% 25,8% 6,5% 52,0% 48,0%   0,9%
Svartå 497 13,5% 31,4% 27,0% 28,2% 7,4% 53,3% 46,7%   0,4%
Åtorp 801 17,2% 29,2% 30,3% 23,2% 7,7% 51,9% 48,1%   0,4%
Degerfors 7620 14,1% 29,8% 26,7% 29,4% 6,9% 50,4% 49,6% 1,0%

http://www.val.se