Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ljusnarsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bångbro 592 13,2% 29,7% 25,0% 32,1% 7,1% 50,3% 49,7%   1,5%
Hörken 662 10,9% 24,9% 34,9% 29,3% 5,9% 54,8% 45,2%   1,5%
Kyrkbacksskolan, Kopparberg 1111 14,2% 27,3% 28,9% 29,6% 7,1% 50,4% 49,6%   1,2%
Ställdalen 508 13,0% 25,6% 26,8% 34,6% 6,3% 51,6% 48,4%   1,2%
Tingshuset, Kopparberg 1124 13,5% 23,6% 25,1% 37,8% 6,9% 48,3% 51,7%   0,6%
Ljusnarsberg 3997 13,2% 26,0% 28,0% 32,9% 6,7% 50,7% 49,3% 1,1%

http://www.val.se