Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Orsa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Orsa Mellersta 1325 20,1% 22,0% 21,1% 36,8% 8,7% 43,5% 56,5%   2,1%
Orsa Södra 1325 12,5% 29,9% 29,6% 28,1% 6,7% 50,6% 49,4%   0,5%
Orsa Västra 768 13,7% 30,9% 31,6% 23,8% 7,0% 53,9% 46,1%   1,3%
Orsa Östra 1406 19,0% 27,3% 25,6% 28,1% 9,2% 49,7% 50,3%   1,8%
Skattungbyn-Kallmora 623 16,1% 27,0% 28,1% 28,9% 4,8% 51,2% 48,8%   1,3%
Orsa 5447 16,6% 27,1% 26,6% 29,7% 7,7% 49,2% 50,8% 1,4%

http://www.val.se