Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Smedjebacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagge-Harnäs m.fl. 1255 12,3% 31,6% 33,3% 22,9% 5,0% 52,9% 47,1%   0,9%
Morgårdshammar-Gubbo 1566 15,1% 30,1% 29,8% 25,0% 7,0% 51,7% 48,3%   0,8%
Smedjebacken C 1039 12,5% 24,6% 20,0% 42,8% 4,5% 47,0% 53,0%   1,6%
Smedjebacken N 1370 16,1% 26,9% 34,4% 22,6% 6,0% 50,6% 49,4%   0,8%
Smedjebacken S 1260 15,3% 29,0% 26,3% 29,4% 7,5% 49,8% 50,2%   0,5%
Söderbärke-Malingsbo 1638 10,7% 27,2% 29,4% 32,8% 5,3% 51,3% 48,7%   1,3%
Sörbo-Vad 443 14,0% 28,7% 32,5% 24,8% 6,3% 51,0% 49,0%   0,5%
Smedjebacken 8571 13,7% 28,4% 29,4% 28,6% 6,0% 50,7% 49,3% 0,9%

http://www.val.se