Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färnäs-Nusnäs-Garsås 1670 14,6% 28,4% 28,3% 28,7% 7,8% 51,7% 48,3%   0,5%
Klockarhagen 1115 19,7% 26,8% 26,3% 27,2% 6,7% 48,4% 51,6%   1,1%
Morkarlby-Långlet-Oxberg 1498 14,2% 30,4% 27,4% 28,0% 8,1% 51,2% 48,8%   0,6%
Noret Norra-Bergkarlås 1670 18,0% 32,5% 27,7% 21,8% 7,3% 49,4% 50,6%   0,9%
Noret Södra 1046 21,7% 24,5% 28,3% 25,5% 9,3% 47,6% 52,4%   1,0%
Sollerö 1321 12,0% 24,7% 30,4% 32,9% 4,2% 49,2% 50,8%   1,1%
Stranden 1860 18,2% 22,6% 24,1% 35,1% 7,1% 44,5% 55,5%   2,3%
Utmeland-Hånåkni 1658 15,9% 34,4% 29,5% 20,1% 6,8% 50,7% 49,3%   0,9%
Vika-Venjan 1038 11,9% 22,0% 28,5% 37,6% 5,0% 52,5% 47,5%   0,3%
Våmhus-Bonäs 1375 16,4% 29,5% 25,9% 28,2% 7,4% 51,6% 48,4%   0,5%
Öna-Östnor 1876 17,5% 29,7% 28,8% 23,9% 7,7% 50,2% 49,8%   0,8%
Mora 16127 16,4% 28,1% 27,7% 27,8% 7,1% 49,7% 50,3% 0,9%

http://www.val.se