Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Säter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustafs N 1559 15,2% 32,7% 28,0% 24,1% 7,5% 51,8% 48,2%   0,9%
Gustafs S 1003 16,3% 29,8% 29,3% 24,6% 8,0% 50,6% 49,4%   1,0%
Stora Skedvi 1857 17,0% 28,7% 29,4% 24,9% 7,4% 52,5% 47,5%   0,8%
Säter 1 1236 19,7% 24,4% 24,9% 31,0% 6,3% 46,1% 53,9%   0,7%
Säter 2 1284 12,5% 25,9% 25,0% 36,5% 5,8% 49,0% 51,0%   0,9%
Säter 3 1699 16,4% 31,0% 34,5% 18,1% 7,2% 52,4% 47,6%   0,7%
Säter 8638 16,2% 29,0% 28,8% 26,0% 7,1% 50,7% 49,3% 0,8%

http://www.val.se