Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gävle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gävle andra valkrets 24662 19,4% 31,0% 23,8% 25,7% 6,7% 49,0% 51,0%   1,5%
Gävle första valkrets 28997 21,3% 33,1% 23,7% 21,9% 7,4% 49,0% 51,0%   1,4%
Gävle tredje valkrets 19585 16,4% 34,2% 24,7% 24,7% 7,6% 49,5% 50,5%   1,1%
Gävle 73244 19,4% 32,7% 24,0% 23,9% 7,2% 49,1% 50,9% 1,3%

http://www.val.se