Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Söderhamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvik 1288 16,6% 27,0% 29,3% 27,0% 8,3% 51,0% 49,0%   0,7%
Ljusne 1987 12,0% 25,2% 30,4% 32,4% 6,3% 50,1% 49,9%   0,9%
Marma-Mo 1507 15,0% 27,3% 31,2% 26,5% 7,0% 51,2% 48,8%   0,6%
Norrala-Trönö 1459 11,5% 27,8% 33,9% 26,9% 5,4% 52,2% 47,8%   0,7%
Sandarne 1686 16,6% 32,9% 26,8% 23,7% 8,1% 51,7% 48,3%   0,5%
Skog 838 11,1% 23,9% 26,8% 38,2% 6,4% 53,0% 47,0%   0,7%
Stugsund 1144 16,5% 36,1% 29,9% 17,5% 8,5% 50,9% 49,1%   1,3%
Söderala 1549 15,0% 32,5% 27,8% 24,7% 7,7% 51,1% 48,9%   0,8%
Söderhamn Centrum-Väster 1588 18,1% 21,3% 21,0% 39,5% 5,7% 45,3% 54,7%   1,0%
Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl 1348 13,4% 22,0% 26,0% 38,5% 5,4% 46,5% 53,5%   0,4%
Söderhamn Norrberget-Hägnan m fl 1691 17,6% 26,6% 25,5% 30,3% 7,3% 48,3% 51,7%   1,7%
Söderhamn Norrtull-Granskär 1982 17,3% 23,4% 19,7% 39,6% 6,8% 46,9% 53,1%   1,3%
Söderhamn Öster-Broberg-Färssjön 1064 14,1% 35,6% 29,2% 21,1% 6,4% 49,9% 50,1%   1,2%
Vågbro 1475 13,8% 32,5% 28,0% 25,7% 6,4% 51,5% 48,5%   0,8%
Söderhamn 20606 15,1% 27,9% 27,3% 29,8% 6,8% 49,8% 50,2% 0,9%

http://www.val.se