Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östersund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund Staden 22579 22,0% 28,7% 24,0% 25,4% 7,1% 46,7% 53,3%   1,7%
Östersund utom Staden 24636 18,6% 33,9% 25,4% 22,1% 7,5% 49,1% 50,9%   1,5%
Östersund 47215 20,2% 31,4% 24,7% 23,7% 7,3% 48,0% 52,0% 1,6%

http://www.val.se