Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skellefteå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skellefteå nord-västra 29786 16,6% 30,0% 26,2% 27,2% 7,5% 49,9% 50,1%   0,8%
Skellefteå syd-östra 26903 18,0% 29,6% 25,6% 26,8% 6,7% 49,7% 50,3%   0,9%
Skellefteå 56689 17,2% 29,8% 25,9% 27,0% 7,1% 49,8% 50,2% 0,8%

http://www.val.se