Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södertälje Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 6 1198 22,5% 40,8% 19,7% 16,9% 8,1% 52,4% 47,6%   1,2%
Södertälje 8 1120 27,8% 29,3% 24,2% 18,8% 6,3% 46,6% 53,4%   3,0%
Södertälje 9 1405 22,8% 36,1% 21,1% 20,1% 7,9% 48,7% 51,3%   1,6%
Södertälje 10 1482 27,3% 28,7% 20,4% 23,5% 8,9% 47,3% 52,7%   1,8%
Södertälje 11 1245 29,0% 29,0% 18,2% 23,8% 7,4% 50,0% 50,0%   1,9%
Södertälje 12 655 21,7% 33,6% 21,2% 23,5% 7,2% 49,0% 51,0%   1,1%
Södertälje 13 1532 14,3% 20,8% 22,2% 42,7% 5,3% 44,1% 55,9%   1,2%
Södertälje 21 1471 23,8% 33,0% 21,9% 21,3% 8,7% 51,2% 48,8%   2,4%
Södertälje 22 1064 26,1% 33,7% 21,1% 19,0% 7,1% 50,1% 49,9%   1,1%
Södertälje 23 1231 18,0% 33,5% 23,3% 25,2% 7,6% 48,6% 51,4%   0,8%
Södertälje 24 933 23,6% 26,3% 17,1% 33,0% 6,1% 47,2% 52,8%   0,9%
Södertälje 25 1010 15,2% 27,3% 21,0% 36,4% 8,2% 48,5% 51,5%   1,0%
Södertälje 27 1065 13,9% 39,2% 27,5% 19,4% 6,9% 51,1% 48,9%   4,5%
Södertälje 28 1295 21,0% 42,5% 27,5% 9,0% 9,1% 52,4% 47,6%   1,5%
Södertälje 35 1076 14,1% 37,1% 25,7% 23,0% 7,3% 52,9% 47,1%   1,9%
Södertälje 36 1101 11,5% 42,8% 27,6% 18,1% 6,4% 51,0% 49,0%   0,6%
Södertälje 50 1158 21,6% 32,3% 23,4% 22,7% 11,1% 49,8% 50,2%   1,3%
Södertälje 51 771 27,8% 37,2% 18,3% 16,7% 7,8% 49,7% 50,3%   2,1%
Södertälje 52 1646 20,0% 32,4% 23,5% 24,1% 6,0% 50,8% 49,2%   9,0%
Södertälje 53 1127 22,4% 34,3% 22,4% 20,9% 7,6% 50,0% 50,0%   2,9%
Södertälje 54 1149 24,9% 33,6% 23,0% 18,5% 9,4% 49,8% 50,2%   1,7%
Södertälje 55 887 22,7% 35,2% 21,5% 20,6% 9,4% 49,6% 50,4%   3,5%
Södertälje 56 1329 24,2% 33,7% 20,8% 21,2% 9,2% 50,5% 49,5%   2,6%
Södertälje 57 1106 21,2% 38,6% 23,6% 16,6% 9,4% 48,8% 51,2%   2,4%
Södertälje 58 1015 20,9% 32,1% 23,9% 23,1% 8,3% 48,3% 51,7%   1,4%
Södertälje Första 29071 21,5% 33,5% 22,5% 22,5% 7,9% 49,5% 50,5% 2,3%

http://www.val.se