Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Uppsala Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
31 Luthagen-Husbyborg 1561 23,8% 32,4% 23,8% 19,9% 7,0% 45,8% 54,2%   12,1%
32 Stenhagen-Herrhagen 1367 18,7% 50,3% 18,1% 12,9% 8,8% 50,0% 50,0%   1,5%
33 Stenhagen-Berthåga 1314 23,8% 39,3% 26,3% 10,6% 12,7% 48,5% 51,5%   3,4%
34 Södra Flogsta 1253 18,6% 27,1% 36,3% 18,0% 9,4% 47,9% 52,1%   3,4%
35 Norra Flogsta 1416 39,5% 21,4% 23,3% 15,8% 10,1% 46,4% 53,6%   1,3%
36 Rickomberga 1133 14,9% 32,7% 22,9% 29,5% 4,9% 43,0% 57,0%   2,0%
37 Ekeby-Studentstaden 1395 78,1% 14,9% 4,7% 2,3% 15,8% 51,3% 48,7%   2,4%
40 Eriksberg-Håga 1161 17,9% 28,6% 23,2% 30,3% 7,3% 42,0% 58,0%   1,7%
44 Västra Norby 1529 15,6% 34,6% 27,2% 22,6% 9,4% 48,1% 51,9%   2,5%
45 Östra Norby 1489 17,3% 27,9% 27,3% 27,6% 10,0% 48,6% 51,4%   2,2%
46 Östra Stenhagen 892 25,6% 33,5% 27,7% 13,2% 11,5% 48,0% 52,0%   3,6%
47 Västra Flogsta 1203 82,0% 11,6% 4,2% 2,2% 12,3% 52,1% 47,9%   4,2%
48 Sernanders väg 1289 76,0% 18,0% 3,6% 2,5% 29,3% 54,3% 45,7%   3,6%
51 Tuna Backar-Ärna 1801 15,5% 32,5% 21,5% 30,4% 5,3% 47,6% 52,4%   4,2%
81 Ulleråker 1321 21,9% 37,5% 23,2% 17,4% 4,9% 47,8% 52,2%   8,3%
82 Gottsunda-Vårdsätra 1193 12,6% 48,5% 24,4% 14,5% 7,8% 47,6% 52,4%   1,8%
83 Norra Valsätra 1757 17,1% 29,4% 26,8% 26,7% 9,4% 47,8% 52,2%   2,8%
84 Sunnersta-Ultuna 1039 31,5% 33,9% 15,0% 19,6% 8,9% 44,3% 55,7%   1,1%
85 Norra Gottsunda 1462 33,2% 36,8% 19,1% 10,9% 9,1% 51,0% 49,0%   5,3%
86 Södra Valsätra 1238 31,1% 33,1% 21,5% 14,3% 10,3% 47,8% 52,2%   5,8%
87 Västra Gottsunda 1182 30,0% 39,3% 20,0% 10,7% 6,9% 49,5% 50,5%   3,4%
88 Mellersta Gottsunda 1295 21,5% 29,6% 23,2% 25,6% 6,6% 48,6% 51,4%   2,5%
89 Södra Gottsunda 1406 23,0% 30,9% 27,7% 18,3% 10,1% 45,3% 54,7%   3,1%
90 Norra Sunnersta 1189 23,0% 34,5% 23,3% 19,3% 10,6% 48,1% 51,9%   2,9%
91 Södra Sunnersta 1082 17,5% 30,4% 29,9% 22,2% 11,6% 51,5% 48,5%   2,1%
92 Mellersta Sunnersta 998 16,2% 40,0% 27,2% 16,6% 9,9% 51,7% 48,3%   3,2%
110 Balingsta-Ramsta-Hagby 1053 17,4% 42,4% 25,5% 14,8% 8,8% 51,9% 48,1%   1,2%
114 Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker 1487 13,7% 37,3% 29,9% 19,0% 7,1% 50,4% 49,6%   1,5%
117 Vänge-Läby 1684 15,7% 41,0% 25,2% 18,1% 7,3% 50,1% 49,9%   1,4%
127 Åland-Skogstibble 719 15,7% 33,0% 30,0% 21,3% 8,3% 49,9% 50,1%   2,2%
128 Järlåsa 877 15,8% 33,9% 29,8% 20,5% 7,3% 52,7% 47,3%   0,8%
129 Jumkil-Åkerby 892 17,4% 34,2% 29,6% 18,8% 8,0% 50,9% 49,1%   1,1%
130 Börje 690 17,4% 40,1% 29,0% 13,5% 9,0% 49,7% 50,3%   0,1%
131 Åkerlänna 599 17,0% 34,9% 30,4% 17,7% 8,8% 51,8% 48,2%   1,3%
132 Bälinge glesbygd 847 12,2% 41,2% 28,6% 18,1% 6,8% 50,6% 49,4%   1,5%
133 Lövstalöt 1124 11,6% 39,6% 25,0% 23,8% 7,0% 52,7% 47,3%   1,1%
134 Bälinge tätort 1094 13,6% 41,0% 21,5% 23,9% 7,5% 48,1% 51,9%   1,6%
135 Skuttunge 715 18,2% 39,4% 26,3% 16,1% 7,7% 53,1% 46,9%   0,8%
146 Björklinge glesbygd 1413 15,2% 37,7% 28,7% 18,4% 8,4% 51,1% 48,9%   0,9%
147 Björklinge tätort 1724 17,1% 40,8% 21,2% 20,9% 9,9% 48,8% 51,2%   0,6%
151 Viksta 517 16,2% 35,6% 28,4% 19,7% 8,3% 52,6% 47,4%   1,2%
Uppsala Västra 49400 24,4% 33,9% 23,5% 18,2% 9,3% 49,0% 51,0% 2,8%

http://www.val.se