Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Torshälla-Kafjärden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Edvardslund-Haga 1327 14,0% 30,4% 27,8% 27,7% 7,4% 48,5% 51,5%   1,1%
Ekbacken 1335 27,9% 27,0% 21,2% 23,9% 5,5% 50,9% 49,1%   1,5%
Eskilshem Röksta 1518 17,6% 30,8% 21,4% 30,2% 8,4% 48,2% 51,8%   1,3%
Gökstensparken 1393 12,6% 27,4% 23,4% 36,6% 7,3% 46,1% 53,9%   0,6%
Hammarby-Sundby-Vallby 1454 12,8% 32,8% 34,9% 19,5% 5,9% 52,4% 47,6%   1,1%
Helgesta-Valhalla 1280 11,9% 34,9% 25,1% 28,1% 6,2% 51,2% 48,8%   2,0%
Holmberget-Mälby 1380 15,5% 30,2% 26,2% 28,1% 6,7% 51,6% 48,4%   1,2%
Krusgårdsberget 1041 18,8% 28,5% 23,2% 29,4% 7,8% 53,0% 47,0%   1,5%
Lindhaga 1401 12,5% 41,5% 27,3% 18,7% 7,4% 50,9% 49,1%   0,6%
Rådhustorget-Mälarbaden 1696 13,2% 35,4% 30,2% 21,1% 6,3% 51,8% 48,2%   2,8%
Slagsta-Måsta 1146 19,6% 34,6% 22,7% 23,0% 7,3% 49,9% 50,1%   1,1%
Årby - Navigatören 910 19,7% 24,8% 21,1% 34,4% 6,0% 46,4% 53,6%   1,8%
Årby-Notarien 819 24,8% 34,4% 24,1% 16,7% 8,8% 50,3% 49,7%   2,1%
Ärsta 1010 22,3% 35,8% 25,5% 16,3% 10,6% 51,9% 48,1%   2,7%
Torshälla-Kafjärden 17710 16,8% 32,2% 25,6% 25,4% 7,2% 50,3% 49,7% 1,5%

http://www.val.se