Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrköpings norra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Beckershov 1295 24,5% 29,6% 24,7% 21,2% 7,2% 49,9% 50,1%   1,3%
Berget 1457 41,7% 28,0% 16,3% 14,0% 12,1% 50,0% 50,0%   2,7%
Campus 1330 27,1% 29,8% 21,5% 21,6% 7,5% 48,0% 52,0%   1,7%
City 1419 29,9% 26,3% 19,1% 24,7% 7,2% 48,3% 51,7%   3,5%
Dalen 1437 47,7% 24,2% 15,6% 12,5% 12,0% 51,2% 48,8%   5,4%
Djäkneparken 1573 31,4% 32,0% 17,0% 19,6% 7,2% 47,9% 52,1%   1,8%
Enebymo 1462 17,5% 30,7% 23,1% 28,7% 6,8% 49,1% 50,9%   2,1%
Folkparken 1218 40,0% 28,6% 16,8% 14,6% 10,4% 49,8% 50,2%   2,6%
Generalen 1351 31,6% 28,7% 18,3% 21,4% 7,6% 47,5% 52,5%   1,7%
Gustaf Adolf 1402 33,5% 32,6% 18,2% 15,7% 7,4% 51,3% 48,7%   1,6%
Hagagymnasiet 1465 34,3% 28,1% 17,8% 19,8% 11,5% 50,2% 49,8%   1,6%
Hagaskolan 1479 30,7% 29,0% 18,9% 21,4% 7,3% 50,8% 49,2%   1,7%
Hallberga-Fiskeby 1334 13,3% 36,4% 25,9% 24,3% 6,9% 50,8% 49,2%   0,8%
Hultdalen 1083 12,2% 36,8% 24,0% 27,0% 7,2% 47,7% 52,3%   1,2%
Jursla 1401 13,7% 40,0% 22,3% 24,0% 6,8% 49,9% 50,1%   0,9%
Kolmården-Kvarsebo 1468 10,8% 36,9% 27,5% 24,8% 4,7% 51,4% 48,6%   0,4%
Lagerlunda-Herstadberg 1184 15,9% 33,5% 29,6% 20,9% 7,2% 53,8% 46,2%   0,5%
Marielund 1430 36,7% 31,0% 17,3% 15,0% 9,9% 51,0% 49,0%   2,4%
Nordantill 1458 34,6% 31,3% 17,1% 16,9% 7,1% 48,0% 52,0%   3,6%
Oxelbergen 1521 28,1% 37,9% 20,7% 13,3% 7,7% 50,2% 49,8%   4,4%
Pryssgården 1475 13,2% 31,2% 25,9% 29,8% 6,7% 48,8% 51,2%   1,2%
Rosen 1022 28,3% 29,0% 20,0% 22,8% 5,3% 48,7% 51,3%   1,7%
Rådhuset 1532 38,9% 28,1% 22,3% 10,7% 9,4% 49,9% 50,1%   2,4%
Råssla 1561 14,6% 38,3% 24,5% 22,5% 6,8% 49,0% 51,0%   1,2%
Saltängen-Nordantill 1107 18,7% 19,2% 23,9% 38,1% 3,8% 49,9% 50,1%   1,3%
Sandbyhov 1504 12,4% 23,7% 22,5% 41,4% 4,2% 45,7% 54,3%   0,8%
Svärtinge Norra 1163 12,6% 51,5% 23,0% 12,9% 6,8% 51,8% 48,2%   0,9%
Svärtinge Södra 1156 14,4% 46,9% 26,7% 12,0% 8,6% 49,8% 50,2%   1,3%
Såpkullen 1320 14,2% 17,0% 25,3% 43,4% 4,9% 45,5% 54,5%   0,9%
Söderstaden Väster 1534 28,0% 27,3% 17,5% 27,2% 5,5% 46,0% 54,0%   1,6%
Söderstaden Öster 1478 23,5% 32,7% 25,0% 18,9% 7,0% 45,7% 54,3%   1,7%
Taborsberg 1497 23,4% 30,5% 23,9% 22,2% 8,6% 51,0% 49,0%   1,0%
Torshag-Simonstorp 1532 14,1% 40,1% 27,1% 18,7% 7,6% 51,3% 48,7%   1,2%
Uttersberg 1483 15,8% 39,3% 26,5% 18,4% 7,4% 51,4% 48,6%   1,1%
Åby Östra 1268 11,4% 33,8% 27,2% 27,6% 7,2% 52,1% 47,9%   1,4%
Åbymo 1201 20,2% 33,2% 21,4% 25,1% 7,6% 49,5% 50,5%   1,2%
Norrköpings norra valkrets 49600 24,1% 32,0% 22,0% 21,9% 7,5% 49,5% 50,5% 1,8%

http://www.val.se