Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrköpings södra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brånnestad 1287 15,2% 42,3% 24,2% 18,3% 8,7% 50,9% 49,1%   1,2%
Ektorp Norra 1447 26,5% 35,4% 19,6% 18,5% 10,3% 49,5% 50,5%   1,0%
Ektorp Södra 1612 13,8% 22,0% 31,8% 32,4% 6,1% 48,0% 52,0%   1,0%
Guldringen m fl 1344 24,9% 44,0% 18,2% 13,0% 11,7% 47,9% 52,1%   1,8%
Hageby Centrum 1450 18,8% 25,6% 22,6% 33,0% 6,2% 44,9% 55,1%   1,7%
Hageby Norra 1211 23,1% 28,9% 20,2% 27,7% 9,8% 48,6% 51,4%   6,3%
Hageby-Mamre 1521 15,7% 27,4% 25,0% 32,0% 7,6% 45,8% 54,2%   1,1%
Hageby-Vrinnevi 1557 22,0% 31,9% 23,8% 22,3% 11,1% 47,3% 52,7%   1,5%
Kimstad 1345 15,9% 36,2% 26,5% 21,4% 8,3% 52,5% 47,5%   1,0%
Klingsberg 1525 22,8% 29,4% 22,9% 24,9% 8,2% 43,3% 56,7%   1,8%
Klockaretorpet Norra 1576 23,0% 41,2% 24,6% 11,2% 9,8% 48,2% 51,8%   3,7%
Klockaretorpet-Borg m fl 1814 17,8% 38,8% 28,1% 15,4% 7,9% 50,4% 49,6%   1,2%
Klockaretorpet-Skarphagen 1110 20,2% 31,4% 25,9% 22,4% 6,3% 47,3% 52,7%   1,1%
Kneippen 1424 15,6% 33,1% 26,8% 24,4% 5,1% 47,1% 52,9%   2,4%
Kuddby 1389 15,5% 33,6% 30,7% 20,2% 7,7% 52,5% 47,5%   0,6%
Kullerstad-Vickelby 1472 14,2% 32,7% 24,9% 28,1% 7,1% 47,8% 52,2%   0,3%
Kättinge 1227 13,6% 22,9% 36,0% 27,5% 6,0% 52,9% 47,1%   1,1%
Kättsätter-Kårtorp 1465 10,9% 37,5% 26,3% 25,2% 5,7% 50,6% 49,4%   1,4%
Lindö Västra 978 12,7% 39,1% 21,0% 27,3% 7,5% 49,9% 50,1%   2,0%
Lindö Östra 1279 13,2% 36,9% 27,6% 22,3% 8,3% 50,1% 49,9%   1,9%
Ljunga 1293 16,8% 36,9% 27,2% 19,1% 8,7% 52,0% 48,0%   1,2%
Ljura 1480 25,3% 32,0% 18,9% 23,9% 8,0% 47,4% 52,6%   1,4%
Långtorp-Berga 1377 11,7% 37,2% 27,2% 24,0% 7,1% 50,5% 49,5%   1,7%
Mosstorp 1559 16,4% 34,6% 24,0% 25,0% 6,7% 50,2% 49,8%   1,1%
Norsholm-Skärkind 1098 15,4% 41,7% 26,7% 16,2% 8,5% 53,1% 46,9%   0,8%
Rambodal Norra 1145 20,0% 36,6% 30,8% 12,6% 9,7% 49,3% 50,7%   0,9%
Rambodal Södra 1062 13,8% 41,9% 28,2% 16,1% 8,1% 50,0% 50,0%   1,4%
Silverringen m fl 1427 19,6% 38,3% 25,2% 17,0% 6,8% 48,8% 51,2%   1,4%
Skarphagen 1385 14,4% 28,0% 25,8% 31,8% 7,0% 47,9% 52,1%   0,9%
Smedby 1445 10,8% 29,7% 27,4% 32,1% 5,9% 48,2% 51,8%   1,0%
Vasastan-Söderport 1224 23,1% 25,9% 23,4% 27,5% 6,7% 45,3% 54,7%   1,6%
Vilbergen Norra 1284 12,6% 21,3% 21,3% 44,8% 5,1% 44,6% 55,4%   0,8%
Vilbergen Södra 1305 9,8% 20,1% 24,8% 45,4% 3,2% 45,4% 54,6%   0,6%
Vilbergen Västra 1207 14,0% 27,8% 23,5% 34,7% 6,3% 48,0% 52,0%   1,4%
Vånga 1249 15,4% 36,3% 29,0% 19,4% 6,9% 51,0% 49,0%   1,0%
Östra Husby 1478 15,3% 31,3% 26,5% 26,9% 7,2% 49,1% 50,9%   0,9%
Norrköpings södra valkrets 49051 17,0% 33,0% 25,4% 24,6% 7,5% 48,7% 51,3% 1,4%

http://www.val.se