Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Jönköpings kommun Valkrets Väst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angerdshestra-Mulseryd-N Unnaryd 929 18,4% 32,4% 27,3% 21,9% 10,0% 53,7% 46,3%   0,5%
Attarp 1090 13,6% 36,2% 25,7% 24,5% 7,4% 49,2% 50,8%   1,1%
Backamo-Järstorp 1953 14,8% 42,9% 23,7% 18,6% 7,2% 51,9% 48,1%   1,0%
Bottnaryd 856 12,5% 30,5% 28,0% 29,0% 5,5% 50,8% 49,2%   1,1%
Ljungarum 2 813 14,4% 40,5% 25,2% 19,9% 8,9% 51,0% 49,0%   0,9%
Nyarp 1154 10,9% 36,6% 24,5% 28,0% 5,9% 49,6% 50,4%   1,6%
Sjöåkra 1318 16,1% 25,7% 20,3% 37,9% 5,9% 46,1% 53,9%   2,0%
Sofia 1 1744 36,4% 24,1% 16,9% 22,7% 8,2% 47,2% 52,8%   2,1%
Sofia 2 1489 22,2% 22,4% 23,5% 32,0% 6,8% 43,5% 56,5%   1,1%
Sofia 3 1658 25,0% 31,1% 16,3% 27,6% 9,8% 45,2% 54,8%   5,5%
Sofia 4 1588 18,6% 30,2% 26,2% 25,0% 8,5% 46,9% 53,1%   1,3%
Sofia 5 1468 15,2% 37,5% 25,2% 22,1% 8,4% 48,6% 51,4%   2,1%
Sofia 6 1602 15,5% 31,5% 23,0% 30,0% 6,4% 48,2% 51,8%   1,2%
Sofia 7 1638 28,7% 20,6% 17,3% 33,4% 6,1% 46,8% 53,2%   1,2%
Sofia 8 1503 33,5% 16,0% 12,8% 37,7% 7,9% 41,7% 58,3%   1,6%
Sofia 9 1364 48,5% 30,8% 10,4% 10,3% 7,1% 45,2% 54,8%   1,8%
Sofia 10 1697 49,7% 26,2% 11,2% 12,8% 8,2% 49,6% 50,4%   1,6%
Sofia 11 1179 41,7% 29,0% 15,4% 13,9% 7,8% 47,2% 52,8%   1,4%
Sofia 12 1259 25,1% 28,8% 22,8% 23,3% 9,9% 46,9% 53,1%   1,3%
Sofia 13 1410 32,3% 31,9% 16,2% 19,5% 10,1% 48,6% 51,4%   1,0%
Sofia 14 1106 18,5% 34,2% 29,0% 18,3% 7,3% 48,5% 51,5%   0,6%
Sofia 15 1599 17,4% 41,9% 22,3% 18,3% 7,2% 50,0% 50,0%   0,8%
Sofia 16 1351 23,5% 29,2% 25,6% 21,7% 9,4% 48,6% 51,4%   1,7%
Trånghalla 1453 14,2% 47,1% 26,3% 12,5% 8,1% 52,0% 48,0%   1,5%
Jönköpings kommun Valkrets Väst 33221 24,3% 31,3% 21,0% 23,4% 7,8% 48,0% 52,0% 1,6%

http://www.val.se