Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centralorten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brevik 1239 13,5% 30,1% 23,2% 33,2% 6,2% 49,3% 50,7%   0,3%
Centrum 1505 20,5% 20,2% 24,5% 34,9% 5,9% 46,5% 53,5%   3,6%
Johannesdal 1597 19,8% 28,9% 24,7% 26,6% 8,0% 51,7% 48,3%   0,8%
Karstorp 1320 19,0% 23,9% 26,5% 30,5% 7,0% 46,9% 53,1%   0,5%
Ludvigsdal 1517 12,1% 33,2% 24,5% 30,3% 7,0% 48,5% 51,5%   0,9%
Marieborg 1931 13,7% 28,5% 32,9% 24,9% 6,6% 47,6% 52,4%   0,7%
Peru 1316 18,3% 27,2% 19,0% 35,5% 6,5% 46,5% 53,5%   0,9%
Skogshaga 1093 16,3% 31,4% 26,6% 25,7% 7,1% 49,2% 50,8%   1,0%
Stenhagen 870 16,3% 28,3% 24,8% 30,6% 6,4% 46,8% 53,2%   0,7%
Södermalm 1201 24,2% 28,0% 23,1% 24,7% 8,9% 48,6% 51,4%   1,0%
Västra Lund 1893 14,8% 37,5% 26,6% 21,1% 7,6% 49,2% 50,8%   0,6%
Östermalm 1046 24,5% 27,9% 19,8% 27,8% 7,6% 47,6% 52,4%   1,0%
Centralorten 16528 17,4% 29,0% 25,1% 28,5% 7,1% 48,3% 51,7% 1,0%

http://www.val.se