Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalhem 992 17,3% 34,0% 25,8% 22,9% 9,6% 51,2% 48,8%   1,1%
Endre 988 18,0% 32,1% 32,0% 17,9% 8,0% 51,7% 48,3%   1,0%
Fårö 484 13,0% 19,6% 30,4% 37,0% 6,4% 49,8% 50,2%   1,2%
Fårösund 1091 15,7% 22,6% 29,0% 32,7% 7,7% 49,4% 50,6%   1,0%
Kräklingbo 836 10,8% 21,9% 31,2% 36,1% 5,0% 52,2% 47,8%   1,1%
Lärbro 1186 14,8% 28,4% 26,0% 30,8% 7,4% 52,6% 47,4%   1,1%
Roma 1190 19,4% 30,1% 23,9% 26,6% 7,7% 49,0% 51,0%   0,8%
Slite Othem/Boge 1014 18,0% 24,6% 23,7% 33,7% 5,7% 48,2% 51,8%   0,9%
Slite Othem/Hellvi 874 15,9% 27,2% 31,6% 25,3% 7,0% 51,8% 48,2%   1,4%
Tingstäde 1284 15,7% 31,5% 27,7% 25,1% 8,7% 50,4% 49,6%   1,3%
Vallstena 1117 15,8% 33,5% 28,2% 22,6% 7,6% 52,3% 47,7%   0,6%
Vänge 955 21,4% 29,8% 28,4% 20,4% 9,7% 51,9% 48,1%   0,2%
Väskinde 1574 16,0% 36,9% 28,3% 18,8% 6,7% 50,8% 49,2%   1,0%
Norra 13585 16,5% 29,5% 27,9% 26,1% 7,5% 50,9% 49,1% 1,0%

http://www.val.se