Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Burgsvik 837 14,6% 20,9% 27,8% 36,7% 7,6% 52,7% 47,3%   1,1%
Eksta 739 14,7% 26,3% 31,3% 27,7% 6,4% 51,7% 48,3%   0,9%
Eskelhem 1272 14,0% 26,8% 30,4% 28,8% 6,0% 51,7% 48,3%   0,9%
Fardhem 715 16,9% 27,8% 30,8% 24,5% 9,0% 49,1% 50,9%   1,4%
Garde 1191 18,0% 28,2% 29,6% 24,2% 9,3% 51,8% 48,2%   1,1%
Havdhem 1003 14,1% 27,7% 26,4% 31,8% 8,6% 52,5% 47,5%   0,8%
Hemse/Alva 1156 18,0% 21,5% 22,1% 38,4% 7,9% 45,8% 54,2%   1,0%
Hemse/Rone 923 20,8% 25,6% 27,7% 25,9% 10,3% 50,4% 49,6%   1,0%
Klinte 1266 16,2% 26,5% 25,4% 31,8% 7,0% 48,0% 52,0%   0,9%
Sanda 1133 15,8% 29,4% 29,2% 25,6% 7,4% 49,8% 50,2%   1,3%
Stenkumla 1046 18,7% 36,0% 26,9% 18,4% 9,4% 52,1% 47,9%   0,8%
Stånga 1046 13,6% 24,6% 29,4% 32,4% 6,7% 51,4% 48,6%   0,7%
Västerhejde 1699 16,1% 37,9% 24,1% 21,9% 7,4% 49,6% 50,4%   1,4%
Södra 14026 16,3% 28,2% 27,5% 28,1% 7,8% 50,4% 49,6% 1,0%

http://www.val.se