Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungsbacka västra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bukärrs Centrum 1480 13,4% 36,5% 25,3% 24,8% 7,6% 48,2% 51,8%   2,9%
Forsbäck/Oskarsberg 1771 11,6% 43,4% 26,1% 18,9% 7,3% 51,0% 49,0%   3,7%
Gottskär 1725 13,7% 37,4% 28,9% 19,9% 9,2% 49,0% 51,0%   2,9%
Kullavik Centrum 1134 17,1% 34,7% 26,4% 21,8% 10,0% 46,6% 53,4%   1,5%
Kyvik 1488 13,4% 37,4% 25,5% 23,6% 8,7% 47,9% 52,1%   6,0%
Malevik/Släps Inland 1476 14,0% 44,6% 23,8% 17,6% 8,9% 50,9% 49,1%   2,3%
Onsala Kyrka 1473 12,6% 33,9% 25,9% 27,6% 7,8% 47,4% 52,6%   2,2%
Onsala Rydet 1407 14,9% 42,1% 25,7% 17,3% 8,2% 49,5% 50,5%   1,6%
Presse/Skällared 1494 11,0% 46,8% 22,8% 19,4% 6,4% 48,7% 51,3%   1,3%
Släps Kullen 1600 15,4% 38,3% 28,8% 17,6% 9,2% 50,9% 49,1%   4,3%
Särö 1376 12,6% 33,1% 26,1% 28,2% 7,5% 49,3% 50,7%   3,9%
Vallda Backa 1177 15,3% 42,8% 22,9% 18,9% 6,1% 47,7% 52,3%   0,8%
Vallda Bröndome 1093 13,3% 41,5% 23,8% 21,4% 7,6% 51,0% 49,0%   1,4%
Vallda Lerkil 1306 12,5% 39,7% 27,6% 20,2% 6,8% 50,5% 49,5%   1,5%
Vallda Sandö 1295 11,0% 43,2% 22,1% 23,6% 6,6% 50,6% 49,4%   2,9%
Varla Norra 1642 13,6% 31,5% 24,7% 30,2% 6,0% 45,2% 54,8%   0,6%
Varla Södra 1625 25,0% 31,0% 19,9% 24,1% 6,8% 44,6% 55,4%   2,2%
Vässingö/Röda Holme 1565 12,7% 35,3% 26,6% 25,4% 8,6% 50,5% 49,5%   2,1%
Västra Onsala 1604 15,0% 43,0% 22,4% 19,5% 8,0% 51,2% 48,8%   2,4%
Kungsbacka västra valkrets 27731 14,1% 38,7% 25,1% 22,1% 7,8% 49,0% 51,0% 2,5%

http://www.val.se