Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mark 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fritsla 1048 19,0% 29,7% 23,2% 28,1% 9,0% 47,3% 52,7%   1,5%
Kinna centrum 1184 17,6% 24,4% 19,8% 38,3% 6,2% 46,3% 53,7%   3,0%
Kinna-Aspäng 1231 20,3% 22,3% 19,3% 38,1% 5,4% 46,8% 53,2%   1,1%
Kinna-Marieberg-Kinnahult 1301 16,9% 33,4% 27,2% 22,5% 7,4% 49,3% 50,7%   1,2%
Kinna-Näs-Vallås 1392 19,0% 34,3% 21,3% 25,5% 5,7% 48,3% 51,7%   0,8%
Kinna-Rydal-Kinnaström 1171 19,3% 38,6% 24,0% 18,1% 7,1% 51,0% 49,0%   0,7%
Skephult-Fritsla 1046 14,1% 33,7% 27,2% 25,0% 7,9% 51,1% 48,9%   1,1%
Svansjö 1781 15,0% 28,6% 27,6% 28,8% 7,2% 50,9% 49,1%   0,7%
Örby centrum 1337 14,1% 33,3% 27,2% 25,4% 6,6% 48,2% 51,8%   0,7%
Örby-Krok-Brättingstorp 1208 14,9% 33,6% 29,6% 21,9% 7,9% 51,0% 49,0%   0,7%
Mark 1 12699 16,9% 31,1% 24,7% 27,2% 7,0% 49,1% 50,9% 1,1%

http://www.val.se