Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungälv 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 1 1034 19,2% 29,0% 21,9% 29,9% 7,4% 43,6% 56,4%   4,2%
Kungälv 2 1123 29,8% 31,9% 20,3% 18,0% 9,9% 51,6% 48,4%   2,0%
Kungälv 3 851 26,4% 30,3% 20,2% 23,0% 7,5% 46,8% 53,2%   1,2%
Kungälv 4 811 13,7% 28,0% 27,3% 31,1% 7,6% 47,1% 52,9%   1,5%
Kungälv 5 1166 20,3% 23,0% 20,2% 36,4% 7,1% 45,8% 54,2%   0,9%
Kungälv 6 1223 25,7% 33,1% 24,2% 17,0% 9,3% 50,7% 49,3%   2,9%
Kungälv 7 1683 15,2% 17,8% 20,6% 46,4% 4,9% 44,2% 55,8%   0,8%
Kungälv 8 937 17,5% 24,7% 20,7% 37,1% 7,8% 45,1% 54,9%   1,3%
Kungälv 9 947 17,6% 35,3% 24,5% 22,6% 8,0% 50,3% 49,7%   1,7%
Kungälv 10 1134 20,9% 36,2% 28,1% 14,8% 10,8% 48,9% 51,1%   0,8%
Kungälv 11 1385 21,4% 44,5% 19,9% 14,2% 9,0% 46,9% 53,1%   1,0%
Romelanda 1 683 17,1% 37,3% 28,7% 16,8% 8,8% 51,5% 48,5%   1,2%
Romelanda 2 1643 14,9% 41,0% 24,5% 19,7% 7,4% 50,0% 50,0%   1,2%
Kungälv 1 14620 19,8% 31,7% 22,9% 25,6% 8,0% 47,8% 52,2% 1,5%

http://www.val.se