Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Uddevalla 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bokenäs-Dragsmark 1304 15,0% 28,4% 30,9% 25,8% 6,1% 52,1% 47,9%   1,5%
Bäve 1 1212 18,2% 30,5% 24,5% 26,7% 6,8% 49,3% 50,7%   4,1%
Bäve 2 1032 35,2% 27,9% 18,3% 18,6% 10,7% 49,0% 51,0%   1,6%
Bäve 3 957 14,8% 19,1% 18,3% 47,8% 5,7% 42,3% 57,7%   0,3%
Bäve 4 1345 26,0% 35,3% 21,2% 17,5% 9,1% 47,4% 52,6%   1,5%
Bäve 9 1298 11,4% 33,1% 21,3% 34,3% 6,9% 48,9% 51,1%   1,5%
Bäve 12 1050 21,0% 42,3% 27,2% 9,4% 11,1% 47,8% 52,2%   0,8%
Herrestad-Kissleberg-Smedseröd 882 13,3% 42,0% 19,2% 25,6% 6,5% 50,8% 49,2%   0,5%
Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen 1516 13,9% 45,0% 24,8% 16,3% 8,2% 49,2% 50,8%   1,1%
Herrestad-Utby-Lanesund 1393 12,0% 33,0% 30,6% 24,4% 6,8% 49,9% 50,1%   0,9%
Högås-Skredsvik 1141 15,2% 34,9% 28,1% 21,8% 6,7% 50,3% 49,7%   1,1%
Skredsvik västra 556 15,6% 29,9% 33,5% 21,0% 9,9% 52,0% 48,0%   1,3%
Skredsvik östra 555 15,3% 38,2% 28,6% 17,8% 7,0% 51,2% 48,8%   1,4%
Uddevalla 2 14241 17,4% 34,0% 24,9% 23,6% 7,8% 49,1% 50,9% 1,4%

http://www.val.se