Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vänersborg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 6 715 22,4% 20,4% 20,7% 36,5% 8,8% 44,2% 55,8%   1,8%
Vänersborg 7 1226 11,7% 36,2% 24,8% 27,2% 6,9% 50,2% 49,8%   1,6%
Vänersborg 11 886 28,4% 22,8% 19,9% 28,9% 8,7% 51,5% 48,5%   1,8%
Vänersborg 12 1198 16,9% 25,0% 23,7% 34,5% 4,4% 44,8% 55,2%   0,8%
Vänersborg 13 934 13,7% 28,3% 24,5% 33,5% 7,0% 47,1% 52,9%   1,6%
Vänersborg 14 962 20,6% 28,0% 24,8% 26,6% 8,5% 48,8% 51,2%   2,1%
Vänersborg 19 890 22,4% 34,9% 25,2% 17,5% 9,8% 48,3% 51,7%   0,8%
Vänersborg 23 518 17,2% 37,5% 25,3% 20,1% 10,4% 51,5% 48,5%   1,2%
Vänersborg 24 898 10,7% 41,3% 24,3% 23,7% 6,0% 50,7% 49,3%   2,3%
Vänersborg 25 1128 18,2% 33,5% 26,2% 22,2% 7,4% 50,9% 49,1%   0,8%
Vänersborg 26 492 14,6% 35,0% 27,8% 22,6% 6,9% 54,3% 45,7%   1,6%
Vänersborg 27 1127 17,0% 34,7% 22,1% 26,2% 7,6% 49,0% 51,0%   1,5%
Vänersborg 28 1189 14,6% 29,9% 18,5% 37,1% 5,7% 47,5% 52,5%   1,0%
Vänersborg 29 944 16,4% 40,4% 27,1% 16,1% 7,6% 51,1% 48,9%   1,2%
Vänersborg Ö 13107 17,3% 31,9% 23,7% 27,1% 7,3% 49,0% 51,0% 1,4%

http://www.val.se