Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aplared 716 13,8% 34,6% 27,0% 24,6% 8,0% 50,7% 49,3%   0,8%
Borås 8 Hulta Västra 910 23,6% 28,8% 25,1% 22,5% 10,1% 45,2% 54,8%   3,5%
Borås 9 Hulta-Brotorp 1183 12,9% 26,7% 26,5% 33,9% 7,9% 48,9% 51,1%   0,5%
Borås 10 Hulta-Sörmarken 923 17,0% 28,5% 23,9% 30,6% 6,6% 46,8% 53,2%   2,6%
Borås 11 Hässleholmen-Fjärding 976 24,6% 32,5% 22,3% 20,6% 10,3% 49,5% 50,5%   3,0%
Borås 12 Hässleholmen-Alnen 821 26,9% 31,3% 19,0% 22,8% 10,0% 44,7% 55,3%   2,9%
Borås 13 Hässleholmen-Boda 1094 23,7% 30,6% 21,1% 24,6% 6,8% 50,3% 49,7%   2,7%
Borås 15 Hässleholmen Norra 848 20,3% 28,5% 24,6% 26,5% 9,2% 49,1% 50,9%   2,1%
Borås 31 Bergsäter 992 29,3% 29,7% 21,1% 19,9% 7,7% 48,7% 51,3%   1,5%
Borås 32 Trandared-Söderkulla 941 16,7% 34,4% 22,0% 26,9% 5,3% 47,7% 52,3%   0,9%
Borås 33 Trandared 891 18,7% 32,8% 23,3% 25,1% 7,2% 45,0% 55,0%   0,8%
Borås 34 Trandared-Strömsdal 965 16,5% 33,3% 26,0% 24,2% 6,3% 48,8% 51,2%   1,3%
Borås 35 Trandared-Skolan 860 26,9% 29,0% 16,6% 27,6% 7,6% 48,7% 51,3%   1,0%
Borås 36 Trandared-Söderfors 706 26,2% 31,0% 15,7% 27,1% 8,5% 46,0% 54,0%   1,4%
Brämhult Norra 1207 12,4% 35,1% 24,6% 27,8% 6,6% 51,2% 48,8%   1,5%
Brämhult Södra 1249 14,3% 40,0% 24,4% 21,3% 8,3% 50,8% 49,2%   1,8%
Brämhult-Svensgärde 1167 15,6% 33,4% 26,5% 24,5% 7,5% 47,9% 52,1%   2,6%
Dalsjöfors 1 Västra 780 17,8% 39,7% 25,9% 16,5% 8,5% 51,5% 48,5%   0,6%
Dalsjöfors 2 Östra 1260 15,8% 35,6% 24,0% 24,5% 7,7% 51,3% 48,7%   0,8%
Dalsjöfors 9 Centrum 1049 16,9% 31,6% 25,0% 26,6% 8,3% 49,2% 50,8%   0,9%
Dannike 643 14,9% 34,8% 27,1% 23,2% 6,5% 50,7% 49,3%   1,1%
Gånghester 1334 16,1% 33,1% 26,7% 24,1% 8,4% 48,9% 51,1%   1,3%
Målsryd 853 15,9% 38,6% 25,6% 19,9% 7,6% 49,8% 50,2%   1,4%
Rångedala 594 16,2% 38,6% 24,9% 20,4% 8,1% 51,3% 48,7%   0,5%
Äspered 683 16,3% 35,7% 26,8% 21,2% 8,1% 51,0% 49,0%   0,9%
Borås 1 23645 18,5% 33,0% 23,9% 24,5% 7,9% 49,0% 51,0% 1,6%

http://www.val.se