Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Falu Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjursås V 1265 15,5% 31,8% 23,8% 28,9% 7,0% 51,2% 48,8%   0,6%
Bjursås Ö och Sågmyra 1526 12,8% 30,4% 28,6% 28,1% 6,4% 50,2% 49,8%   1,5%
Boda och Toftbyn 1140 15,3% 30,0% 30,0% 24,7% 7,2% 51,5% 48,5%   1,1%
Bojsenburg 1230 39,3% 36,3% 15,5% 8,8% 12,3% 46,2% 53,8%   1,2%
Borgärdet och Lumsheden 1596 13,6% 26,0% 24,9% 35,5% 6,0% 49,9% 50,1%   1,2%
Britsarvet 1192 14,8% 26,5% 25,0% 33,6% 6,0% 44,1% 55,9%   1,5%
Danholn och Karlsbyheden 1038 15,3% 30,5% 26,6% 27,6% 7,4% 50,2% 49,8%   1,1%
Enviken 1315 13,5% 29,4% 25,3% 31,8% 6,5% 50,0% 50,0%   1,4%
Grycksbo 1514 16,8% 31,6% 24,4% 27,2% 7,0% 51,6% 48,4%   0,9%
Herrhagen 1290 27,0% 23,6% 20,5% 28,9% 8,4% 46,4% 53,6%   1,3%
Karlberg 1713 19,4% 31,2% 26,6% 22,8% 10,4% 48,5% 51,5%   1,5%
Kyrkbacken 1253 19,1% 27,5% 24,3% 29,1% 7,4% 45,5% 54,5%   1,9%
Linghed 664 15,5% 29,1% 27,0% 28,5% 6,2% 53,2% 46,8%   1,1%
Lugnet 1121 17,8% 28,5% 30,2% 23,6% 8,1% 47,2% 52,8%   2,1%
Slätta 906 18,0% 39,0% 30,7% 12,4% 10,8% 48,7% 51,3%   0,6%
Sundbornsbyn 1129 15,6% 29,9% 29,4% 25,1% 6,6% 50,1% 49,9%   1,8%
Ångbryggeriet 985 30,1% 28,8% 20,3% 20,8% 6,6% 44,8% 55,2%   0,8%
Östanfors 986 23,0% 28,4% 33,5% 15,1% 8,6% 46,3% 53,7%   1,8%
Falu Norra 21863 18,8% 29,8% 25,7% 25,6% 7,7% 48,7% 51,3% 1,3%

http://www.val.se