Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sundsvalls Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alnö-Karlsvik 1440 13,4% 36,7% 30,4% 19,4% 6,9% 52,7% 47,3%   0,3%
Alnö-Rökland 1738 13,9% 42,2% 28,7% 15,3% 6,8% 50,5% 49,5%   0,6%
Alnö-Vi N 1664 14,7% 34,9% 19,0% 31,5% 6,3% 47,2% 52,8%   0,6%
Alnö-Vi S 1396 13,3% 37,4% 26,8% 22,6% 6,7% 50,0% 50,0%   0,6%
Njurunda N 1639 16,5% 28,9% 23,4% 31,2% 8,8% 48,4% 51,6%   0,6%
Njurunda S 1798 12,5% 33,7% 30,9% 22,9% 5,6% 54,6% 45,4%   0,8%
Njurunda-Essvik-Kvissleby 1669 11,7% 24,4% 24,5% 39,4% 4,4% 46,1% 53,9%   1,0%
Njurunda-Kyrkmon 1685 14,6% 38,2% 26,2% 20,9% 7,5% 50,2% 49,8%   0,9%
Njurunda-Nolby 1186 19,1% 34,7% 23,1% 23,2% 8,9% 51,7% 48,3%   0,3%
Njurunda-Nyland 1672 13,8% 34,2% 30,2% 21,9% 7,6% 51,2% 48,8%   0,7%
Njurunda-Svartvik 694 13,0% 44,4% 28,8% 13,8% 6,8% 53,2% 46,8%   2,0%
Skönsmon V 1624 18,0% 29,7% 20,7% 31,6% 6,3% 48,5% 51,5%   1,2%
Skönsmon Ö 1664 21,5% 32,1% 19,3% 27,2% 6,5% 50,1% 49,9%   1,6%
Östermalm Ö 1506 25,0% 38,8% 19,5% 16,7% 8,0% 49,1% 50,9%   1,4%
Sundsvalls Andra 21375 15,8% 34,5% 25,0% 24,7% 6,9% 50,1% 49,9% 0,9%

http://www.val.se