Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Luleå Norra Valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bensbyn-Brändön 1316 12,1% 40,5% 26,7% 20,7% 5,8% 53,0% 47,0%   0,8%
Björkskatan norra 1472 18,5% 38,1% 29,4% 14,0% 7,8% 49,0% 51,0%   1,5%
Björkskatan södra 1552 19,5% 36,8% 25,9% 17,8% 7,5% 49,5% 50,5%   0,6%
Bredviken-Lerbäcken 1490 14,0% 37,8% 23,6% 24,7% 7,7% 50,0% 50,0%   1,0%
Hertsö centrum 1338 20,5% 37,2% 27,4% 14,9% 8,7% 48,2% 51,8%   1,1%
Hertsö kullar 1260 23,3% 34,5% 24,1% 18,0% 9,6% 51,0% 49,0%   1,3%
Hertsö ängar 1421 19,1% 33,2% 30,8% 16,8% 8,8% 54,0% 46,0%   1,5%
Jämtön-Vitå 721 13,5% 29,3% 27,5% 29,8% 7,1% 54,1% 45,9%   0,4%
Knöppelåsen 1594 15,3% 38,8% 25,9% 20,0% 6,4% 48,3% 51,7%   0,3%
Lulsundet 1018 12,8% 39,1% 25,0% 23,2% 8,0% 50,9% 49,1%   1,9%
Malmudden 1374 21,4% 33,8% 23,8% 21,0% 7,1% 44,8% 55,2%   0,9%
Niemisel-Prästholm 701 13,6% 23,3% 32,7% 30,5% 6,0% 54,6% 45,4%   0,6%
Persön 1127 14,9% 34,5% 25,8% 24,8% 6,2% 53,8% 46,2%   0,6%
Porsö centrum 1339 71,8% 19,0% 5,7% 3,5% 15,5% 57,5% 42,5%   1,2%
Porsön-Björsbyn 2140 58,4% 20,5% 14,0% 7,1% 26,7% 60,0% 40,0%   1,3%
Porsöudden 920 42,1% 32,4% 18,7% 6,8% 10,0% 53,3% 46,7%   1,4%
Rutvik 808 13,2% 51,0% 20,0% 15,7% 5,8% 51,1% 48,9%   0,5%
Råneå 1898 12,9% 27,0% 23,7% 36,5% 6,8% 49,1% 50,9%   1,3%
Svartöstan-Lövskatan 1322 24,1% 31,2% 27,2% 17,6% 8,3% 52,6% 47,4%   1,2%
Södra Örnäset 1586 25,9% 34,5% 20,6% 19,0% 7,9% 51,2% 48,8%   1,1%
Örnäset-Skurholmen 2086 18,7% 25,8% 25,6% 29,8% 6,3% 48,9% 51,1%   1,9%
Luleå Norra Valkrets 28483 24,1% 32,6% 23,7% 19,6% 9,3% 51,6% 48,4% 1,1%

http://www.val.se