Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 13 Centrala Viksjö Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
13 Centrala Viksjö Norra 1468 20,3% 33,5% 20,8% 25,4% 7,5% 47,5% 52,5%   2,5%
Summa 1468 20,3% 33,5% 20,8% 25,4% 7,5% 47,5% 52,5% 2,5%

http://www.val.se