Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 20 Tallbohov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
20 Tallbohov 594 27,3% 36,9% 21,2% 14,6% 7,2% 51,0% 49,0%   3,4%
Summa 594 27,3% 36,9% 21,2% 14,6% 7,2% 51,0% 49,0% 3,4%

http://www.val.se