Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 21 Snapphanen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Snapphanen 851 27,6% 39,8% 17,0% 15,5% 8,7% 49,5% 50,5%   2,4%
Summa 851 27,6% 39,8% 17,0% 15,5% 8,7% 49,5% 50,5% 2,4%

http://www.val.se